Background Image
Bevlogenheid is het tegendeel van burn-out!

Burn-out is een werkgerelateerde klacht!

In Nederland leidt ca. 14 % van de beroepsbevolking aan burn-out gerelateerde klachten! Dat is bijna 1 miljoen medewerkers!

Hoge werkdruk, spanning op het werk, het gevoel overbelast te zijn, tijdsdruk, geen energie meer halen uit het werk, het gevoel in een negatieve spiraal te zitten, negatieve gedachten en fysieke klachten kunnen duiden op een burn-out.

Burn-out is een verraderlijk proces dat vaak al jaren aan de gang is. Jaren waarin de medewerker heeft door geploeterd.

Persoonskenmerken bepalen hoe werknemers omgaan met stress!

Eerdere ervaringen in combinatie met bepaalde karaktertrekken (bijvoorbeeld weerbaarheid, perfectionisme, ‘over-committed’ zijn) bepalen hoe werknemers omgaan met werkgerelateerde stress. Er ontstaan negatieve gedachten over zichzelf, de omgeving en de toekomst. Door uitputting en een voor de cliënt ongunstige werkomgeving neemt de motivatie voor het werk sterk af en is de medewerker niet meer effectief!

Het inhouse ontwikkelde Context Model Burn-out vormt de rode draad bij coaching van mensen met een (bijna) burn-out.

Door vraaggesprekken, tests en opdrachten krijgen we inzicht in de oorzaken van de overbelasting, spanning en werkdruk maar ook inzicht in het eigen gedrag, de eigen stressoren en de eigen grenzen. Door analyse van onder andere de activiteiten (agenda), de spanning versus ontspanning, energievreters en -brengers komen we tot nieuwe inzichten en perspectieven.

Een kwaliteit wordt een valkuil als je er in doorschiet!

Daarnaast is het essentieel dat de cliënt inzicht krijgt in de eigen persoonskenmerken die het functioneren nadelig beïnvloeden zodat de cliënt deze kan herkennen.

We zoomen in op vastgeroeste denkpatronen en sporen belemmerende overtuigingen op. Bij het ombuigen van een belemmerende overtuiging wordt via uitdagen een alternatieve gedachte gezocht die geloofwaardig is en minder negatieve gevoelens oproept.

Een persoonlijk actieplan borgt stabilisatie van het behaalde resultaat naar de toekomst toe.

Tenslotte: overleg met en transparantie naar de werkgever zijn belangrijk om optimaal resultaat te behalen.

De manier waarop mensen hun stress benoemen werkt door in het effect ervan

Preventie van burn-out

Weet u hoe het gesteld is met het welzijn van uw werknemers?

Werknemers met hoge scores op burn-out presteren duidelijk minder goed, melden zich vaker en langdurig ziek en lopen een groter risico om op termijn arbeidsongeschikt te raken dan anderen.

Los van de kosten betekent een werknemer die thuis zit met een burn-out verlies van competenties en kennis voor het bedrijf.

Relevante arbeidsomstandigheden, aanwezige hulpbronnen op het werk alsmede het kunnen herkennen van de signalen kunnen het risico op burn-out beperken.

Zéér betrokken werknemers scoren relatief hoog op burn-out!

Evenwicht tussen flexibiliteit en werklast alsmede tussen autonomie en controle dragen bij aan de gezondheid van werknemers. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het cruciaal is om werknemers beslissingsvrijheid te geven.

Context Coaching heeft in samenwerking met andere partners een programma ontwikkeld om burn-out te voorkomen!

Het burn-out preventie programma bestaat uit persoonsgerichte interventies en organisatiegerichte interventies.

Uit onderzoek (AWA 2010) is gebleken dat een multidiscplinaire aanpak 80% afname van de burn-out op korte termijn gaf.